SOUTĚŽ

SOUTĚŽ "UKAŽ, ČÍM ZALÉVÁŠ!"

Soutěžte s námi a vyhrajte naši krásnou modrobílou vesnickou sadu! 

1. Nahraj na naši Facebookovou stránku https://www.facebook.com/konvik.cz/ fotku související se zaléváním. Originalitě se meze nekladou, naopak!

2. Fotka s největším počtem "Like" získává sadu sadu konev+džbánek+plechový koš v bílé barvě s morou linkou. 

3. Soutěž trvá 12.9. - 19.9. 2016

 

Pravidla fotografické soutěže pro Facebook – stránka Konvík.cz

„Ukaž, čím zaléváš!“

 

  1. Organizátor

Identifikační údaje:
Adolf Titlbach, Šanov 32, 270 31 Šanov.
Telefon 605 222 724 ; E-mail: info@konvik.cz 
IČ: 16927290, DIČ: 501003247

 

  1. Výhra

2.1. Výhra sada plechových doplňků do zahrady skládající se z: Konev pozinkovaná 5l bílá s modrou linkou, Plechový koš 4l bílý s modrou linkou, Plechový džbánek pozinkovaný 1,8l bílý s modrou linkou.

2.2. Tato hlavní výhra je také výhrou jedinou.

 

  1. Účastníci soutěže

3.1. Soutěž je otevřená pouze pro občany České republiky. Účastníci musí mít min. 13let, což je podmínkou registrace na Facebooku.

3.2. Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci organizátora soutěže jsou z této soutěže vyloučeni. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR.

 

  1. Příspěvky do soutěže, výběr a vyhlašování a kontaktování vítěze

4.1. Žádný nákup není podmínkou soutěže.

4.2. Do soutěže budou schváleny pouze fotografie s konvemi a jinými nádobami a nástroji na zalévání, které nebudou shledány vulgárními nebo jinak pohoršujícími. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že zveřejněním fotky neporušuje žádná autorská práva a má souhlas zákonného zástupce v případě uveřejnění fotek dětí.

4.3. Pro účast v soutěži a nahrání fotky, je nutné nahrát fotografii na zeď fanpage Konvík,.cz.  

4.4. Organizátor soutěže není zodpovědný za nekompletní nebo špatně nahrané fotografie, fotografie, které se vůbec nenahrály nebo se k organizátorům z jakéhokoliv jiného důvodu vůbec nedostaly.

4.5. Vítěz soutěže bude kontaktován soukromou zprávou na Facebooku za účelem získání adresy. Organizátor soutěže pošle výhru vítězi na adresu, kterou vítěz dodá poté, co bude informován o své výhře prostřednictvím soukromé zprávy.

4.6. Z každého facebookového profilu může být poslán pouze jeden příspěvek. Každý příspěvek může být vložen/soutěžit jen jednou.

4.7. Účastník soutěže, který vyhraje, je povinen odpovědět na soukromou zprávu s informací o výhře organizátorovi nejpozději do 14ti dnů a informovat jej o adrese, na kterou si přeje výhru zaslat. Pokud tak do 14ti dnů od odeslání emailu s informací o vítězství neučiní, výhra propadá. Organizátor není povinen ji vítězi jakkoliv kompenzovat.

 

  1. Nahrávání fotografií do soutěže

 5.1. Nahráním fotografií do soutěže soutěžící garantuje organizátorovi právo na neodvolatelné, trvalé a bezplatné použití fotografie včetně reprodukcí, úprav, zobrazení a publikování a jiné využití nahrané fotografie ve všech médiích a celosvětově. Právo zahrnuje změnu velikosti fotografie, oříznutí, komprimace, editace, přidání titulku, loga nebo jiných úprav.

5.2. Zasláním jakékoliv fotografie soutěžící prohlašuje a zaručuje, že předložená fotografie či informace neporušuje jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoli osoby nebo jakákoli jiná práva jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a licence udělené na její zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli nároků nebo věcného břemene;

5.3. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že organizátor nemá povinnost zveřejnit, zobrazit nebo jinak učinit veřejně dostupnými žádné fotografie nebo informace, které soutěžící nahrál, a může na základě svého vlastního uvážení omezit, odstranit, upravit, změnit nebo odstranit jakoukoliv fotografii, kterou soutěžící nahrál.

5.4. Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že fotografii dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení, přezkoumání a připomínky organizátorovi a veřejnosti a chápe, že komentáře a hodnocení, se kterým nesouhlasí, mohou být zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho nahranou fotografií.

5.5. Nahráním fotografie soutěžícímu nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití fotografie organizátorem.

5.6. Fotografie, kterou soutěžící do soutěže nahraje, se stává majetkem organizátora. Organizátor nemá povinnost fotografie uchovávat ani vracet.

 

  1. Udílení ceny

6.1. Vítěz je výlučně odpovědný za všechny daně a poplatky, kterou s výhrou mohou souviset. Výhra bude zaslána výherci do sedmi dní ode dne, kdy zašle adresu, na kterou má být výhra zaslána.

6.2. Vítěz je povinen po oznámení o výhře, které bude zasláno prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku, dodat své jméno a adresu, na kterou si přeje výhru zaslat. Dodací adresa může být pouze v rámci České republiky. Zasílání do zahraničí je vyloučeno. Výhra bude zaslána vítězi na náklady organizátora. Vítěz nemůže požadovat za výhru jakoukoliv náhradu.

6.3. Organizátor soutěže ani jeho zaměstnanci nejsou zodpovědní za jakékoli záruky, náklady, škody nebo jiné nároky vzniklé v důsledku používání výhry poté, co byla poslána vítězi. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty vyplývající z nebo vzniklé v souvislosti se soutěží.

6.4. Pokud ohlášená výhra se z nepředvídatelných příčin stane nedostupnou, organizátor ji může nahradit jinou cenou stejné nebo podobné hodnoty.

6.5. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit jakákoliv pravidla soutěže a to kdykoliv. Pokud máte nějaké otázky nebo stížnosti ohledně soutěže, prosím, kontaktujte nás na: e-mail info@konvik.cz .

 

  1. Hlasování

7.1. Veřejnost/fanoušci fan page Název fanpage budou vyzváni, aby volili z nahraných fotografií. Limit: každý účastník může volit pouze jednou a pro jednu fotografii během soutěže.

7.2. Vítězem je soutěžící, jehož fotografie získá nejvíc hlasů – tedy tlačítek „Like“. V případě stejného počtu hlasů si organizátor vyhrazuje právo vybrat vítěze z fotografií se shodným počtem hlasů dle svého uvážení.

 

  1. Doba trvání soutěže

Soutěžit je možné v rozmezí 12.9. – 19.9. 2016.

 

  1. Všeobecné obchodní podmínky

8.1. Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s Facebookem. Vaše informace zasíláte organizátorovi soutěže, Konvík.cz a ne Facebooku. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí.

8.2. Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována a to z důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodu, technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost, spravedlivý a řádný průběh nebo celistvost soutěže, organizátor si vyhrazuje právo soutěž dle svého uvážení zrušit nebo změnit.

8.3. Dále si vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která a) se pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže, b) poruší Pravidla soutěže, c) poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí nebo d) jedná nesportovně nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim vyhrožuje.

V Šanově dne 8.9. 2016

 

 

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více o cookies na tomto webu si můžete přečíst zde.